Sesi 3 Sekolah Informal Amil Zakat Indonesia Pertama di Indonesia Kerjasama LAZIS MD dan Yayasan Muamalah Kreasi Hidup