FIDKOM mengadakan Coffee Morning dan Pelepasan Pegawai